Solcelle service på solcelleanlæg og invertere – Kun 1.495,- kr. – Husk du kan få håndværkerfradrag

Fejl på solcelleanlæg og inverter og reparation og service af alle typer

Vi finder fejl på solcelleanlæg og sørger for reparation

Vi har investeret i markedets mest effektive udstyr til fejlsøgning på solceller. En test kan vise, om alle paneler yder som de skal, og om anlægget er fuldt funktionelt. Vi giver dig en pris og et tilbud på udbedring af fundne fejl og optimering af anlægget.

Solcelle-service – et tilbud til ejere af defekte solcelleanlæg

Solcelleanlæg kan være behæftet med fejl, der skyldes defekte komponenter. Der kan eksempelvis være tale om anlæg, hvor inverteren er defekt. Eller der kan være tale om anlæg, hvor panelernes laminering går i stykker, eller boksen indtager vand.

Håndværkerfradrag for reparation og udskiftning af solceller og invertere – 2019

Du kan også i 2019 få håndværkerfradrag for “installation, reparation eller udskiftning af solceller”. Det betyder, at du kan få udgifterne til vores arbejde (ikke udstyr og materialer) dækket ind under håndværkerfradragsordningen i år. Det er altså endnu et incitament til at du hurtigst muligt får efterset, repareret og eventuelt får udskiftet dine solceller og invertere i år! – Læs mere om håndværkerfradrag hos SKAT

Reparation af solcelle-inverter

Inverteren er solcelleanlæggets svageste led, og skal normalt skiftes ud efter seks til  år, og kræver måske reparation undervejs. Reparation af solcelle-inverter

Kontakt os for aftale om fejlsøgning af dine solceller

Ring til os på telefon 63 76 60 90 eller benyt nedenstående formular, hvorefter vi kontakter dig hurtigst muligt.

 

 

Kontakt os vedrørende service på solcelleanlæg


 

Hvad er dine rettigheder hvis du har et defekt solcelleanlæg

Et solcelleanlæg er en ret betydelig investering for de fleste. Ejeren af et defekt solcelleanlæg har derfor stor interesse i at få rettet fejl og få det fejlbehæftede anlæg i drift igen.

Hvis din reklamationsperiode er udløbet, er det typisk dig selv, der skal henvende dig til producenten, for at gøre krav dine krav gældende. Producenten er typisk kun ansvarlig for sin egen komponent. Det er normalt et krav, at det er dig som ejer af solcelleanlægget, der skal sende produktet til producenten, og han kan kræve fragt for at levere komponenten tilbage.

Hvis der er tale om ikke-anerkendte solcelleprodukter eller hvis leverandøren har solgt under sit eget varemærke, kan det være umuligt at gøre en garanti gældende.

 

Sikker El - "Vi udfører fejlsøgning på solcelleanlæg"

Hvad kan vi tilbyde dig som ejer af et defekt solcelleanlæg?

Vi tilbyder dig som ejer af et solcelleanlæg, at vi gennemgår og laver fejlfinding anlægget og komponenterne for at lokalisere fejl. Vi har topmoderne testudstyr som kan test solpanelernes funktioner og lokalisere fejl. Hvis vi konstaterer fejl i komponenter, kan vi hjælpe med at vurdere, om det er fornuftigt at gå efter garantierne.

Vi laver en helhedsplan for dit solcelleanlæg og giver en god pris på reparation og vedligehold

Lad os aftale et besøg, hvor vi kan udarbejde en helhedsplan for, hvordan solcelleanlægget kan komme op på fuld funktionsdygtighed igen og til hvilken pris.

Ring til os på telefon 63 76 60 90 i dag!

top